Kategorie

Polityka Prywatności – Załącznik nr 1

Pliki cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej Sprzedawcy.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest Katarzyna Plaza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Plaza Ekocorner, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Daliowa 2, 30-612 Kraków, NIP 7542759802, REGON 160288379, adres poczty elektronicznej: biuro@ekocorner.pl.

Baza danych Klientów Sklepu internetowego Sprzedawcy została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe są zbierane przez Ekocorner

Klienci Sklepu internetowego sami decydują, kiedy chcą udostępnić swoje dane, natomiast wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedawcę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, na które Klient wyraził zgodę.

Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- adres Dostawy zamówionego Towaru jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania,

- numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

W jaki sposób Klient może zmienić dane osobowe?

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. W celu zmiany danych osobowych należy przesłać wiadomość mailową Administratorowi Danych Osobowych z podaniem zakresu zmian.

W jaki sposób chronione są dane osobowe?

Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie z Serwisem/Sklepem Usługodawcy jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL (opis certyfikatu). (bądź inne zabezpieczenia stosowane przez Sklep).

Czy dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane osobowe Klienta są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy, tj. DPD Polska Sp. z o.o., ul.
Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP; 5260204110, REGON: 012026421.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o Kliencie

Ekocorner udostępnia każdemu Klientowi wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Sprzedawcę danych osobowych o Kliencie.

Prawo wyboru

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sprzedawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych Sprzedawcy jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto w całości lub części.

Zmiana polityki prywatności

Ekocorner zastrzega prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.